Δικηγορικό Γραφείο Γ. Μίχου & Συνεργατών

Το Δικηγορικό Γραφείο Μίχου άρχισε να λειτουργεί στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Επικεντρώθηκε στο δημόσιο δίκαιο και το δίκαιο των ακινήτων και παρακολούθησε έτσι στενά την οικιστική έκρηξη της Αττικής των δύο επόμενων δεκαετιών.

Τα τελευταία 20 χρόνια έχει εστιάσει ιδιαίτερα σε 3 τομείς δραστηριότητας:

  • Θέματα σχετικά με το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων και υπηρεσιών (Δημόσιες συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης, ιδιωτικοποιήσεις και ΣΔΙΤ) με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης κοινωφελών υπηρεσιών (ύδρευση, αποχέτευση, μεταφορές, καθαριότητα) καθώς και στα ζητήματα που αφορούν στη χρηματοδότηση τους.
  • Νομική υποστήριξη επιχειρήσεων (συμβουλευτική και δικαστική)
  • Ακίνητα (Συναλλαγές, Κτηματολόγιο, Δασικός Νόμος, Νόμος περί αιγιαλού)